Anmäl dig här!

21 november 08:00 - 16:00Hotel Birger Jarl Conference

"Årets" konferens om kundupplevelse! 

Vi återupprepar tidigare succé konferenser. Konferensen Customer Experience Management Summit 2018 den 21 november i Stockholm är framtagen på begäran av tidigare deltagare. Det är en uppföljare till våra tidigare konferenser som har lockat mer än 400 beslutsfattare och påvisat genomgående mycket höga snittbetyg! På höstens konferens kommer du bland annat att få lyssna på keynote speakers och experter som Kjell Dahlin, Marcus Klasson, Essy Dahlin och ta del av många praktikfall från bland annat Telia Company, Polarn O. Pyret, Dustin, Husqvarna, Skatteverket, AirFrance KLM , C More, Recoordinate samt nätverka med andra personer, organisationer, utställare och sponsorer som ger dig nya infallsvinklar på dina utmaningar och framtida möjligheter. Dagen modereras av Mattias Fahlén.

HÖSTENS KONFERENS VÄNDER SIG TILL:

 • Dig som leder och aktivt bidrar till transformationen mot en mer kundcentrerad verksamhet.
 • Du som vill förbereda dig på kundernas och medborgarnas framtida förväntningar på kundupplevelser.
 • Du som idag sitter i ledningsgruppen och är aktiv inom: digitalisering, Customer Experience, online, kundtjänst, CRM, försäljning eller marknadsföring och inser att konsumenten, medborgaren och kundens förväntningar på dig har ökat dramatiskt den senaste tiden.

DELAR UR PROGRAMMET:

 • Customer interaction framework - så skapar du framgångsrik kunddialog
 • Till er tjänst - framtidens kundupplevelse i algoritmernas era  
 • Design Driven AI utveckling  
 • Så blir du framgångsrik digitalt 
 • Sveriges mest kända rand - Ett nytt kapitel 
 • Lär känna dina kunder på riktigt
 • Modeller för differentierad kunddialog
 • Kundernas upplevelse i centrum 
 • Telco dör! - Nu börjar framtiden!  
 • Från strategi och planer - till en kunddriven vardag 
 • Mediemarknadens förändringar ökar kraven på ledarskapet
 • Allt kommunicerar. Alltid!  - Vad kommunicerar du?

REDAN KLARA TALARE:

 • Kjell Dahlin, föreläsare & inspiratör
 • Sara Mundt-Petersen, Head of Customer Growth & Loyalty, Telia Company
 • Marcus Klasson, Konsumentforskare, Lunds Universitet & medgrundare till Matbyrån STHLM
 • Åsa Axelsson, CRM Manager, Polarn O. Pyret
 • Caroline Peterson-Ullstrand, Head of Group CX Marketing, Dustin
 • David Törnqvist, Principal Consultant Analytics, Recoordinate
 • Lisa Westgren, Senior Marketing Consultant, Recoordinate
 • Essy Dahlin, Digital strategy advisor, Sogeti
 • Towe Ressman, VP Global Design, Husqvarna
 • Sofia Savander, Sektionschef Kundmötesavdelningen, Skatteverket
 • Marie Blomkvist, Head of Customer Success, C More
 • Robert Eriksson, Head of CRM, C More
 • Emmelie Johansson, Marketing Manager North Europe, AirFrance KLM

Den nya teknologi förändrar människors beteende, vilket ställer helt nya krav på företag/myndigheter/organisationer oavsett bransch. Idag gäller det verkligen att veta hur du ska interagera med era kunder. Den differentierade kundupplevelsen står just nu i fokus när många företag gör investeringar i ny digital teknik. Ett förstärkt kundfokus är därför nödvändigt för att kunna konkurrera framgångsrikt i framtiden. Det innebär att kundupplevelsen ni levererar blir allt viktigare. Det gäller att inte bara leverera en bra kundupplevelse idag utan även i morgon och om fem år.

Missa därför inte årets viktigaste konferens – Customer Experience Management Summit 2018 som tar sikte på framtiden! Anmäl dig redan idag! 

Vill du vara med som sponsor eller utställare på konferensen Customer Experience Management Summit 2018? Kontakta Lena Kockum, projektledare för Customer Experience Management Summit 2018.

lena.kockum@nowbiz.se

Mobil: 0730-350 287

Anmäl dig här!

Med kunden i fokus har du skapat fundamentet för framgång!

Mindre snack och mera verkstad! Vi kan konstatera att de allra flesta företag, myndigheter och organisationer har lyft frågan runt CX (Customer Experience) till nya höjder. Om det beror på den digitala transformationen eller tvärtom spelar egentligen ingen roll - de följer och påverkar varandra! Alla är överens - maktförskjutningen är ett faktum, där kunden och medborgarens kunskap om vårt erbjudande är större än någonsin och det ställer helt andra krav på service och bemötande i framtiden. Är du och din organisation förberedd på detta?

Boknings- och betalningsvillkor

Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Du kan själv ändra namn och uppgifter genom att ”Uppdatera” din biljett.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar netto och vi fakturerar normalt, genom att skicka en PDF-faktura till angiven e-postadress, inom 5 arbetsdagar. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta med 10%.


Anmäl dig här!

Redan klara för konferensen

Kjell Dahlin
Inspiratör och föreläsare

"Allt kommunicerar. Alltid! (Vad kommunicerar du?)"

Under denna föreläsningen kommer Kjell förmedla hur vi kommunicerar mer med vår attityd, beteende och handlingar än vad vi gör rent verbalt med ord.

Kjell Dahlin

Kjell har en fil kand i retorik och har jobbat med kommunikationsfrågor i 26 år ute i näringslivet. De senaste tolv åren har han drivit retorikbyrån Popretorik. Hans bok "Popretorik - Upplevelsekommunikation som övertygar" har vunnit pris som Årets Ledarbok.

Läs mer

Marcus Klasson
Konsumentforskare, Lunds Universitet & medgrundare till Matbyrån STHLM

Att konsumera en identitet

Traditionell marknadsföring tappar i effekt och för att bli framgångsrik krävs det att man måste jobba mer digitalt med varumärket för att kunna leverera en kundupplevelse som hela tiden överträffar kundens förväntningar och därmed öka företagets lönsamhet.

I detta föredrag sätter konsumentforskaren Marcus Klasson fokus på en digital verklighet och behandlar det centrala identitetsprojektet. Hur vi som människor är vad vi äger men att vi även idag är vad vi delar. Genom att djupdyka i individers strävan efter både en unik identitet och social samhörighet får vi insikter till människors bakomliggande motiv för en meningsfull vardag. Med bakgrund i dessa kundinsikter talar Marcus om ett antal olika marknadsföringsstrategier baserat på "culture marketing”. Avslutningsvis ger Marcus, som även forskar kring matkultur, en framtidsspaning inom mat och dryck och berättar om sin syn på framtidens konsument.

Marcus Klasson

I sin forskning använder Marcus sociokulturella tillvägagångssätt för att förstå konsumenttrender och kulturens betydelse i dagens marknad med särskild inriktning på mat- och populärkultur.

Läs mer

Towe Ressman
VP Global Design, Husqvarna Group

Design Driven AI utveckling @ Husqvarna Group

För fem år sedan började Husqvarna Group sin digitala transformation, en resa från att utveckla fysiska produkter till intelligenta systemlösningar. Du kommer få ta del av lärdomar och vad som varit viktigt för att lyckas.

 • Design Driven Digital utveckling @ Husqvarna Group fram till idag
 • Från produktplanering till systemlösningar
 • "Smart Garden" ett av de prioriterade initiativen
 • AI det framtida värdet för våra kunder och Husqvarna Group internt

Towe Ressman

Towe är en av svensk industrins mest erfarna Designchefer som tidigare arbetat på Volvo, Electrolux och nu sedan flera år på Husqvarna Group. Hos Husqvarna leder hon ett globalt team som designar för företagets varumärken och produkter, sedan några år även all UX och service design. Towe har varit en del av Husqvarna Groups Digitala resa sedan den började med Smart Garden redan 2014.

Läs mer

Emmelie Johansson
Marketing Manager North Europe for AirFrance KLM

​Så blir du framgångsrik digitalt​

KLM har vunnit flera priser för sina digitala kampanjer under denna föreläsning kommer Emmelie Johansson dela med sig av sina erfarenheter. Du kommer bland annat att få ta del av följande:

 • Hur du fångar kundernas intresse online
 • Hur engagemang leder till ökad ROI
 • Hur du utvärderar dina digitala kampanjer
 • Konkreta råd och tips


Emmelie Johansson

Emmelie har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och kommunikation samt av att bygga framgångsrika team inom både B2C och B2B. Hon har tidigare bland annat arbetat på DHL, Lantmännen KRAFFT och har även några styrelseuppdrag.

Läs mer

Sara Mundt-Petersen
Head of Customer Growth & Loyalty, Telia Company

Telco dör! Nu börjar framtiden!

 • Customer First! Skapa tillväxt genom kundbehov
 • Värdet och framtiden finns i kundbasen
 • Från EGO system till EKO system

Sara Mundt-Petersen

Saras passion är att arbeta med människor och företag som strävar efter att växa, där hon kan bidra med sin entusiasm och samlade kunskap. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med CRM och CX från bland annat Coop, TUI och nu Telia Company.

Läs mer

David Törnqvist
Principal Consultant Analytics, Recoordinate AB

Customer interaction framework - så skapar du framgångsrik kunddialog

Att sätta samman en strategi är inte det svåra - utmaningen är att kunna skapa värde över tid trots en marknad i ständig förändring. För det krävs ett noggrant förarbete, ett anpassningsbart löpande arbetssätt samt en strukturerad mätmetodik. Recoordinate berättar om spännande case och visar ramverket för: 

 • Kartläggning av befintlig kunddialog, kundsegment och kanaler
 • Identifiering av förändringsbehov för att nå målbild
 • Värdering och prioritering
 • Verkställande med hjälp av agil metodik
 • Mätning och uppföljning för att säkerställa effekt och kontinuerlig utveckling

David Törnqvist

David har djup erfarenhet av avancerad analys och data modellering samtidigt som han har förmågan att koppla analyser och resultat till konkret utveckling av kunddialog, både på strategisk och taktisk nivå.

Läs mer

Lisa Westgren
Senior Marketing Consultant, Recoordinate AB

Lisa har jobbat många år i både strategiska och tekniska roller inom Marketing automation, CRM och Customer Loyalty. Hon har varit med i ett flertal MA-implementationer och har en gedigen erfarenhet av hur kommunikationsstrategi och operationalisering bör samverka för att på ett konkret sätt möta både kund- och affärsbehov.  

Läs mer

Essy Dahlin
Digital strategy advisor, Sogeti

Till er tjänst – framtidens kundupplevelse i algoritmernas era

Med ett brinnande intresse för ny teknik pratar Essy om hur vi med värdeskapande och kundcentrerad innovation kan stärka kundupplevelsen och skapa nya tjänster och produkter utifrån våra kunders ekosystem. I en framtid då vi i allt högre utsträckning använder AI-komponenter för att förstå och interagera med våra kunder, vinner den som förstår kopplingen mellan den virtuella och verkliga världen.

Essy Dahlin

Med en bred bakgrund från en mängd olika branscher och roller hjälper Essy sina kunder att innovera med slutanvändaren i fokus. Hennes entreprenörsanda är framträdande när hon driver framtagandet av prototyper och nya affärsmodeller. Med passion och engagemang förmedlar hon sina insikter och idéer på scen.

Läs mer

Åsa Axelsson
CRM Manager, Polarn O. Pyret

Sveriges mest kända rand – Ett nytt kapitel

Med ett starkt varumärke förknippat med nostalgi, kvalitet och hållbarhet som grund startade förändringsresan för Polarn O. Pyret. Ett varumärke omtyckt av många – med behov att attrahera en bredare målgrupp. Lyssna på hur Polarn O. Pyret har omvandlat kundinsikt till kundnytta och affärsvärde, utvecklat köpbeteendet hos sina mest värdefulla kunder, skapat ett mer lönsamt förmånsprogram samt motiverat till köp genom guidning och vägledning.

Åsa Axelsson

Åsa har sedan 2016 varit en del av Polarn O. Pyrets pågående förändringsresa. Åsa delar med sig av vikten av att förstå kunden, framsteg och utmaningar samt konkreta exempel. Åsa kommer tidigare från KICKS, där hon utvecklade och drev lojalitetsprogrammet för Nordens största skönhetskedja.

Läs mer

Caroline Peterson-Ullstrand
Head of Group CX Marketing, Dustin

Lär känna dina kunder på riktigt!

För att ett företag ska bli kundcentrerat på riktigt så måste alla medarbetare i hela företaget veta vilka som är våra kunder. Du kommer att få höra hur Dustin genom sitt arbete med kundprofiler har ökat kundkunskapen inom hela företaget genom att:

 • Utveckla kundprofiler som bygger på verklig kundinsikt
 • På ett inspirerande sätt spritt kunskapen i hela organisationen
 • Byggt modeller för differentierad kunddialog

Caroline Peterson-Ullstrand

Caroline har lång erfarenhet av att arbeta med kundstrategi, kunddialog och varumärke inom både B2B och B2C från Canal Digital, Vodafone och Telenor och nu IT-företaget Dustin där hon i rollen som Head of Customer Strategy & Experience  är ansvarig för kundstrategi och kundupplevelsearbetet inom företagets Nordiska verksamhet.

Läs mer

Marie Blomkvist
Head of Customer Success C More

Mediemarknadens förändringar ökar kraven på ledarskapet

För att skapa snabba beslutsvägar i en snabbrörlig digital värld har man på C More skapat helt nya samarbetsformer. Du kommer att få höra om hur CRM och Customer Success arbetar tillsammans med följande:

 • Kunddriven utveckling – säljpinnar eller kunder som stannar länge?
 • Analysera och dra nytta av kundinsikter och kundnöjdhet för utveckling
 • Rätt resurser vid rätt tidpunkt 

Marie Blomkvist

Marie Blomkvist med ansvar för Customer Success på C More drivs av att förändra och förbättra alla olika delar i kundmötet, såväl det digitala som analoga. Efter många år inom kundservice har Marie byggt en gedigen erfarenhet och det som inte Marie känner till om kundhantering känner inte många andra till. Marie fokuserar nu på att skapa ett unikt möte med kunderna genom transparens och öppenhet.  

Läs mer

Robert Eriksson
Head of CRM C More

Mediemarknadens förändringar ökar kraven på ledarskapet

För att skapa snabba beslutsvägar i en snabbrörlig digital värld har man på C More skapat helt nya samarbetsformer. Du kommer att få höra om hur CRM och Customer Success arbetar tillsammans med följande:

 • Kunddriven utveckling – säljpinnar eller kunder som stannar länge?
 • Analysera och dra nytta av kundinsikter och kundnöjdhet för utveckling
 • Rätt resurser vid rätt tidpunkt 

Robert Eriksson

Robert Eriksson har lång erfarenhet av CRM och retention inom mediabranschen och har under de senaste åren byggt upp en datadriven CRM enhet med fokus på kundlojalitet. Robert brinner för att alltid använda sig av rätt resurser och rätt system som gör att man får ut 100%.

Läs mer

Sofia Savander
Sektionschef Kundmötesavdelningen, Skatteverket

Kundernas upplevelse i centrum

 • Kundupplevelse i offentlig sektor
 • Hur organisationen blir mer kundbehovsdriven – erfarenheter och resultat från Skatteverket
 • Några tankar om ledarskap

Sofia Savander

Sofia ansvarar för myndighetens insiktsarbete. Hon har under flera år arbetat med kunddriven utveckling inom myndigheten. Här delar hon med sig av sina och Skatteverkets erfarenheter kring hur organisationen kan jobba med användarcentrerad utveckling och vilka resultat det kan ge.

Läs mer

Mattias Fahlén

MODERATOR

Mattias Fahlén, rådgivare inom området kanalsamverkan och tidigt aktiv inom datastyrd anpassning av kundupplevelsen. Mattias arbetar strategiskt med kundmötet och bistår företag och organisationer med förstudier, strategier och förbättringsarbete inom etablering, ledarskap och försäljning. Med flera år av affärsutvecklingsarbete i gränslandet - digital self service & optimal customer service – har Mattias bland annat haft ansvar för Now Interacts verksamhet i Norden och därigenom aktivt medverkat i ett 30-tal transformationsprojekt. Idag är han verksam inom Salesforce där fokus ligger på området Service Cloud.

Läs mer

Boka tidigt erbjudande! Få boken!

Brand Theories

De 50 första anmälda till konferensen får även boken "Brand Theories" (värde 345 kr inklusive moms) i vilken vår inledningstalare Marcus Klasson har skrivit kapitlet om  ”Brand Culture: In Search of Identity”. 

Boken Brand Theories ger dig en mångfacetterad bild av varumärken och att bygga varumärken. Boken ger dig en mer avancerad kunskap om varumärke och branding genom att behandla dem  ur tre olika perspektiv, varumärkeshanterings perspektivet, konsument perspektivet och ett kritiskt perspektiv. Du får en unik möjlighet att analysera och förstå fenomenet/branding praktiskt från flera olika vinklar på samma gång och dess påverkan på kundupplevelsen.

Läs mer

NOWBiZ Business Events

We connect Business Executives!